فروش مکمل در جایگاه‌های سوخت ممنوع است

وی با تاکید بر اینکه در صورت گزارش مردم با این مساله برخورد جدی خواهیم کرد، گفت: اگر کارکنان جایگاه‌ها بخواهند به صورت اجباری مکمل را داخل باک خودرو بریزند، مردم نباید اجازه دهند؛ می‌توانند خودروی خود را متوقف کنند و با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند. اگر در گزارش ۱۱۰ شماره ملی و نام آن کارگر را به ما اعلام کنند، برخورد لازم انجام خواهد شد. در هرحالت اجازه نخواهیم داد عده ای با ایجاد نارضایتی در مردم آبروی صنفی جایگاه‌هه را خدشه دار کنند.

اسداله قلی زاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طی جلساتی که جلسه ای با مسئولان قضایی، انتظامی و مسئولان شرکت های تابعه وزارت نفت داشتیم خرید و فروش مکمل همچنان ممنوع است، اظهار کرد: بیرون از جایگاه ها در مغازه ها این مکمل های سوختی به فروش می رسند و منطق این ممنوعیت را باید مسئولان توضیح دهند؛ لذا مسئولیت هر موردی در خصوص مکمل در جایگاه ها بر عهده خریدار است.

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به تقلب هایی که در این بخش صورت می گیرد، اظهار کرد: در بسیاری از موارد به جای مکمل، نفت، بنزین یا الکل داخل بسته بندی است که قیمت درج شده ندارند و با قیمت های چند برابری آن را می فروشند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121712555/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی همچنین در مورد امکان کم فروشی در جایگاه‌ها گفت: این تلقی عمومی کاملا تکذیب می شود و چون تمامی جایگاه ها امروزه از شناورهای غریق در مخزن استفاده و هر دستگاه چندین پمپ دارد و سامانه های ورودی و خروجی از مخازن را ثبت دقیق می کنند، ماهانه و هر سه ماه یکبار نازل ها توسط سازمان ملی استاندارد چک می شود و برچسب استاندارد معتبر روی نازل ها وجود دارد، امکان کم فروشی وجود ندارد و اگر موارد جزئی باشد به دلیل خرابی دستگاه است که در ساعات اولیه برطرف می شود، لازم به ذکر است که در برخی جایگاه ها با زیاد فروشی هم به دلیل خرابی دستگاه روبرو هستیم.

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با توجه به اصرار شرکت های تابعه وزارت نفت درباره استاندارد بودن سوخت، خرید و فروش مکمل در جایگاه‌ها خصوصا به صورت اجباری ممنوع است و البته ما هم از تخلف پرسنل در این مورد اغماض نخواهیم کرد.

قلی زاده با بیان اینکه این مورد در تعداد بسیار کمی از جایگاه‌ها وجود دارد، اظهار کرد: توصیه ما این است که مردم به هیچ عنوان در جایگاه‌های سوخت مکمل خریداری نکند و در صورتی که کارکنان جایگاه اصرار به انجام این کار داشتند مراتب را گزارش دهند.