فروش لاستیک سواری به قیمت مصوب از ۱۵ اسفندماه


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فروش لاستیک سواری به قیمت مصوب از روز دوشنبه (۱۵ اسفندماه)‌ از طریق سکوهای معرفی شده انجام می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048545/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87