فروش خودرو وارداتی بطور رسمی آغاز شد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فروش خودرو وارداتی پس از پنج سال وقفه بطور رسمی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061939/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF