فروش برخی مواد اولیه و قطعات بالاتر از قیمت منطقه‌ای به خودروسازان


تهران- ایرنا- رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفت: در برخی موارد، قیمت مواد مورد نیاز تولید خودرو بالاتر از بهای منطقه‌ای آن به خودروساز فروخته می‌شود، با حل این موضوع از یک سو قیمت خودرو منطقی می‌شود و از سوی دیگر وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش می‌یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076062/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86