فروش اینترنتی تایر سواری تا شکست قیمت‌ها ادامه دارد/ افت یک میلیونی قیمت تایر پراید


تهران- ایرنا- سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: فروش اینترنتی تایر سواری که در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۱ با همکاری برخی اپلیکیشن‌ها آغاز شده بود، تا شکست قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072466/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C