فروردین: قانون بانک مرکزی حتماً خواسته همه مردم است

وی اظهار کرد: مردم می‌خواهند نکاتی که قطعاً بانکداری کشور مغایر با مسائل شرعی و دینی نباشد و شعارهایی که در محافل فقهی و شرعی داده می‌شود، اجرایی شود و نفع اجرای قوانین بانکداری اسلامی  برای مردم باشد.

محمد مهدی فروردین در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه قانون بانک مرکزی حتماً خواسته همه مردم است، گفت: داشتن یک قانون جامع و کامل نیاز بانکداری کشور و مورد مطالبه‌ی مردم است.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: داشتن یک قانون جامع و کامل نیاز بانکداری کشور و مورد مطالبه‌ی مردم است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062317725/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA