فرهنگی: تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه «ابرآروان» بر خلاف ادعا و شعار «آزادی» است


فرهنگی: تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه «ابرآروان» بر خلاف ادعا و شعار «آزادی» است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعمال تحریم علیه یک شرکت خصوصی فعال در حوزه فناوری و ارائه دهنده خدمات زیر ساخت اینترنت از سوی اتحادیه اروپا را اقدامی مغایر با ضوابط و قواعد بین‌المللی عنوان و تاکید کرد: این اقدام بر خلاف ادعا و شعار «آزادی» است.

محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعمال تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا و ورود نام یک شرکت خصوصی فعال در حوزه فناوری و ارائه دهنده خدمات زیر ساخت اینترنت به نام ابرآروان به لیست تحریم‌های این اتحادیه گفت: دولت‌های اروپایی و غربی تابع ضابطه و حساب و کتاب منطقی نیستند و مانند مجموعه‌ای متخاصم سعی می‌کنند تا از هر روزنه و مسیری به مردم ایران آسیب بزنند.

وی تصریح کرد: این اقدام بر خلاف ادعا و شعار «آزادی» است که غرب مطرح می‌کند و در مغایرت با ضوابط و قواعد بین‌المللی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082517854/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7