فرماندار: فعالیت معدن جوار کوه بالوقایه سقز متوقف شود


سنندج- ایرنا- فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: عملیات برداشت مواد معدنی در محدوده کوه طبیعی بالوقایه این شهرستان با توجه به اهمیت زیست محیطی، گردشگری و ورزشی آن باید متوقف شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091323/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF