فرماندار سقز: از ظرفیت معادن برای توسعه روستاهای شهر استفاده می شود


سنندج- ایرنا- فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: سال آینده از ظرفیت معادن برای توسعه روستاهای این شهرستان استفاده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061772/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87