فرش دستباف ایران، حامی اهدای خون


تهران- ایرنا- به‌مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون، یک فرش برای اهدا به سازمان بهداشت جهانی گره زده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140821/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86