فرزانه: وضعیت تخصیص اعتبارات بودجه تا آخر سال بهتر می‌شود

وی ادامه داد: رابطه مستقیمی بین تخصیص اعتبارات بودجه با میزان درآمد دولت دارد که تحقق پیدا می‌کند لذا هرگاه وضع فروش نفت و درآمدهای نفتی و سایر درآمدها خوب باشد، وضع تخصیص هم خوب می‌شود؛ امسال فروش نفت خیلی بهتر از سال های گذشته بوده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100503011/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

ولی الله فرزانه در گفت وگو با ایسنا درباره راهکارهای مجلس برای تخصیص بودجه و عملیاتی شدن آن گفت: با وجودی که امسال موافقت نامه‌ها بین سازمان برنامه و بودجه و وزرات خانه‌ها و همچنین بین سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها با تاخیر به امضا رسید اما پیش بینی می‌کنم با توجه به وضعیت خوب درآمدی دولت، تا آخر سال وضعیت تخصیص اعتبارات بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بهتر شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لزوم تغییرات در روند تدوین بودجه برای تغییر در نحوه تخصیص ها گفت: کمیسیون برنامه بودجه پیشنهادی برای تغییر در روند بررسی و تدوین بودجه ارائه کرد که به موجب آن بررسی بودجه دو مرحله‌ای می‌شد. این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا امسال روند بررسی و تدوین بودجه همچون ادوار گذشته بوده و دو مرحله ای نمی‌شود. شاید در سال های آینده تغییراتی به وجود آید.

یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به وضعیت خوب درآمدی دولت پیش بینی می شود که وضعیت تخصیص اعتبارات بودجه بهتر شود.