فراز و نشیب شاخص‌های بورسی
هفته بازار سرمایه درحالی آغاز شد که شاخص کل بورس روندی نزولی داشت اما حرکت شاخص کل با معیار هم‌وزن صعودی ماند.


منبع: https://www.isna.ir/news/00062112884/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C