فاطمی امین شناخت کامل از صنعت کشور دارد/ موضوع استیضاح وزیر صمت بازنگری شود


تهران- ایرنا- انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات با صدور نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فاطمی امین شناخت کامل از صنعت کشور دارد، خواستار بازنگری مجلس در استیضاح وزیر صمت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087496/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA