فاطمی امین از حامیان اصلی تولید و صنعت در دولت سیزدهم است

نامه ادامه یافت: حضور ایشان در مقام وزارت را موجب پیشرفت و اعتلای صنعت کشور عزیزمان می‌دانیم.

به گزارش ایرنا، «باسم ازدو» در نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی نوشته است: جناب آقای دکتر فاطمی امین از وزرای باتجربه، متدین، شایسته و حامیان اصلی تولید و صنعت در دولت بوده و انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌های شبانه‌روزی و موفقیت‌های ایشان در اجرای برنامه‌های مربوطه در راستای افزایش تولید، صادرات به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کنیم.

فاطمی امین از حامیان اصلی تولید و صنعت در دولت سیزدهم است


منبع: https://www.irna.ir/news/84925716/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA