فاطمی‌امین در حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی روزنه امید ایجاد کرد

فاطمی‌امین در حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی روزنه امید ایجاد کرد


منبع: https://www.irna.ir/news/84926267/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

در ادامه نامه آمده است: در این صورت پویایی و احیای صنعت چاپ از مسیر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های حمایتی وزارت صمت که در طول یک سال گذشته ایجاد شده است امکان‌پذیر می‌شود.

به گزارش ایرنا، «احمد ابوالحسنی» در نامه‌ای به «مصطفی طاهری» رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «باتوجه‌به دغدغه‌های فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی که منجر به پدیدآمدن روزنه امید و رضایت در میان فعالان این صنعت شده است از جنابعالی درخواست می‌شود با اعطای رأی اعتماد دیگری به وب، امکان ابقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در سمت فعلی فراهم شود.»