فاطمی‌امین: امسال سال طلایی اقتصاد کشور است/ با یارانه نمی‌توان مصارف مردم را حل کرد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت، امسال را سال طلایی اقتصاد کشور برشمرد که باید تولید در آن به حرکت در بیاید و گفت: مصارف مردم را نمی‌توان با یارانه حل کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097174/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86