فاز اول واحد کنسانتره مس مشگین‌شهر امسال تکمیل می‌شود


اردبیل – ایرنا – سرپرست فرمانداری مشگین‌شهر گفت: فاز اول واحد کنسانتره مس این شهرستان تا اوایل زمستان امسال تکمیل شده و به بهره‌برداری می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146139/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF