عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه ۱۲ پارس جنوبی پایان یافت


بوشهر – ایرنا – مدیر پالایشگاه ۱۲ پارس جنوبی گفت: عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام ۹۸۰ کار تعمیراتی با توان، خلاقیت و اقدامات نوآورانه متخصصان و کارکنان داخلی با موفقیت پایان یافت. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85150170/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA