عملیات اجرایی طرح توسعه شهرک صنعتی اشراق زنجان کلید خورد


زنجان – ایرنا – عملیات اجرایی طرح توسعه شهرک صنعتی اشراق زنجان روز پنجشنبه با حضور علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مسوولان استانی کلید خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038260/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF