عملیاتی شدن اوراق گام در ۱۷ بانک/ حجم اوراق گام به ۳۶.۳ همت رسید

وی افزود: حجم انتشار اوراق گام به ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عملیاتی شدن اوراق گام در ۱۷ بانک/ حجم اوراق گام به ۳۶.۳ همت رسید


منبع: https://www.irna.ir/news/84939427/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B6-%DB%B3-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFبه گزارش ایرنا، مصطفی قمری وفا در توییتی نوشت: امرو با امضا تفاهم‌نامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۵ بانک عامل در بانک مرکزی، تعداد بانک‌های که اوراق گام را در جهت حمایت غیرتورمی از بخش تولید عملیاتی کردند به ۱۷ بانک رسید.