«علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «عباس علی‌آبادی» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138863/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF