عضو شورای رقابت:‌ مخالف افزایش قیمت خودروهای مونتاژی هستیم


تهران – ایرنا – عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: با اعتراض خودروسازان، شورای رقابت بنا دارد جلسه دیگری برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی برگزار کند که ما با افزایش مجدد قیمت آنها مخالفیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112362/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85