عزم دولت و مجلس بر عدم قطعی گاز در مناطق سردسیر است

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متخصصان این حوزه در دولت و نمایندگان متخصص در کمیته گاز مجلس  با دید کارشناسی مرکز پژوهش ها در حال برنامه ریزی در این حوزه هستند تا در فصل سرما مشکلی در این حوزه ایجاد نشود. عزم دولت و کمیسیون انرژی بر این است که در فصل سرما قطعی گاز در مناطق سردسیر نداشته باشیم. چندین سناریو بر اساس روش های کارشناسی طراحی شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072010763/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی در ادامه تاکید کرد: این سناریوها در اختیار شرکت ملی نفت و گاز ایران قرار می گیرد. تا مردم با مشکل قطعی گاز در فصل سرما روبرو نشوند. بر اساس این سناریو ها صرفه جویی در مصرف گاز در مناطق معتدل و گرمسیر صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر رفع فرسودگی های شبکه انتقال گاز به استان ها در حال دنبال شدن است. تقویت ایستگاه های پمپاژ گاز از دیگر سیاست هایی است که در استان ها سردسیر دنبال می شود.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: همکاری سه جانبه ای بین دولت، مجلس و مرکز پژوهش ها برای طراحی سناریوهایی بر اساس روش های کارشناسی به منظور تامین گاز و سوخت در فصل سرما شکل گرفته و تمام عزم ما بر این است تا با مشکلات سال های گذشته در فصل سرما مواجه نشویم.

قاسم ساعدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تدابیر اندیشیده شده به منظور تامین گاز و سوخت در فصل سرما، بیان کرد: در وهله اول ما انتظار داریم مردم به اصل صرفه جویی توجه داشته باشند. ما به عنوان مسلمان که دین اسلام را سرلوحه همه کارها و رفتارهای خود می دانیم باید به صرفه جویی توجه داشته باشیم. کشور ما دارای آب و هوای متنوع است. در فصل زمستان در برخی از استان ها با مشکلاتی در حوزه تامین گاز مواجه هستند، با صرفه جویی در استان های گرمسیر می توان به استان های سردسیر برای تامین گاز و سوخت کمک کند. به عنوان یک اصل  اعتقادی و یکی از عناصر اصیل فرهنگ ایرانی باید به بحث صرفه جویی پرداخته شود.

وی افزود: اقدامات خوبی در حال رخ دادن است. استانداردسازی وسایل گرمایشی از دیگر اولویت هایی است که باید دنبال شود. بحث افزایش تولید و توسعه میادین با قراردادها و موافقتنامه های بین المللی که در حال به امضا رسیدن می باشد نیز از گام های مثبت دیگر است.

وی در ادامه اظهار کرد: وزارت نفت از حدود دو ماه قبل برای رفع مشکلات احتمالی در فصل سرما کارگروهی را تشکیل داده است. کمیته گاز کمیسیون انرژی نیز فعال شده است. با تولید محتواهایی که مرکز پژوهش ها نیز زحمت کشیده است، جلسات متعددی برای برنامه ریزی تشکیل شده است. در خصوص راه های تامین گاز خانگی در فصل زمستان برنامه ریزی لازم در حال انجام است.