عزم جدی برای اجرای توافقنامه احداث شهرک فناوری در تهران


تهران – ایرنا – معاون وزیر صمت و رئیس دانشگاه شریف بر اجرایی شدن هرچه سریع‌تر تفاهم و قرارداد منعقده در راستای احداث و بهره‌برداری از شهرک فناوری تهران در اراضی تحت مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی تهران تأکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002975/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86