عرضه مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در بورس کالا افزایش یابد


تهران- ایرنا- یک فعال صنعت رنگ، رزین و پوشش های صنعتی، خواستار افزایش عرضه مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در بورس کالا و همچنین شکسته شدن انحصار در بازار مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956716/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF