عرضه خودرو ۲ برابر شد/ دعوت از خریداران برای تحویل حضوری خودرو


تهران- ایرنا- ۲ برابر شدن تحویل خودرو در هفته جاری از یک سو و محدودیت ناوگان حمل‌ونقل از سوی دیگر، خودروسازان را مجبور کرده تا از مشتریان خود بخواهند با مراجعه حضوری به کارخانجات، نسبت به تحویل خودروی خود اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091287/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88