عرضه خودرو در بورس کالا به‌منظور مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب و افزیش قیمت‌ها


تهران- ایرنا- وزارت صمت اعلام‌کرد: نهادهای ناظر و تنظیم گر بازار خودرو با رصد دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از همه امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل گیری تقاضای کاذب و افزیش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه در بورس جلوگیری شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973879/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8