عرضه خودرو در بورس منفعت تولیدکننده و مصرف‌کننده را به همراه دارد


تهران- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا باعث ایجاد تعادل در بازار و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه می‌شود، گفت: با توجه به ایجاد فضای رقابتی با عرضه خودرو در بورس هم تولیدکننده و هم مصرف کننده منفعت می‌برند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992105/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87