عرضه‌های جدید ایران‌خودرو ملزم به شرط بلوکه‌شدن پول خریداران شد


تهران – ایرنا – گروه صنعتی ایران‌خودرو پس از سایپا، ملزم به رعایت شرط بلوکه شدن پول مشتریان در حساب خودروساز به‌منظور ثبت‌نام خودرو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006417/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86