عبور ایران‌خودرو از رکورد ۱۷ ساله تولید برند ملی


تهران- ایرنا- گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق به عبور از تعداد تولید خودرو سواری با برند ملی خود از سال ۱۳۸۴ تاکنون شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026272/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C