ظروف غذاخوری ملامین مشمول استاندارد اجباری است/ توقیف ۴ برند ظروف ملامین غیراستاندارد


تهران- ایرنا- اداره‌کل استاندارد استان تهران در اطلاعیه‌ای با تاکید بر استفاده شهروندان از ظروف غذاخوری ملامین استاندارد، از شناسایی و توقیف چهار برند ظروف ملامین غیراستاندارد در استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973291/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF