ظرفیت بازچرخانی پساب تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی به ۵۹ هزار مترمکعب افزایش یافت


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اضافه شدن ۷۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت پساب شهری تخصیص یافته به منظور تأمین بخشی از کسری آب مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت: ظرفیت بازچرخانی پساب تصفیه خانه‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی به ۵۹ هزار مترمکعب افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006401/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1