طرح ضدعفونی‌کردن سویا برای روغن‌کشی با اشعه ماکرو ویو در سمنان موفق اجرا شد


سمنان- ایرنا- مدیرعامل یک شرکت روغن‌کشی در سمنان گفت: فرایند ضدعفونی کردن سویا به عنوان مواد اولیه تولید روغن با اشعه ماکرو ویو برای اولین بار در کشور در مقیاس کوچک موفق اجرا شد و وارد مرحله ساخت دستگاه صنعتی بومی‌ با کمک دانش‌بنیان‌ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141567/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86