طرح زون‌بندی خطر زمین‌لغزش کشورهای عضو اکو اجرایی می‌شود


تهران- ایرنا- به‌دنبال برگزاری سی و سومین اجلاس شورای برنامه‌ریزی اکو، از طرح پیشنهادی سازمان زمین‌شناسی ایران با عنوان زون‌بندی خطر زمین‌لغزش کشورهای عضو استقبال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029813/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF