طرح توسعه شرکت فولاد آلیاژی ایران برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد می کند


یزد- ایرنا – مدیر عامل شرکت فولاد آلیاژی ایران گفت: مهمترین طرح توسعه این شرکت شامل طرح «یزد یک» با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ هزار تن انواع بولت‌های آلیاژی و مهندسی و با پیشرفت بالای ۹۵ درصد آماده بهره برداری در هفته دولت (شهریور) امسال است که برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179854/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF