طرح‌های اولویت‌دار مازندران چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفت


ساری – ایرنا – مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: ۷۸ طرح اولویت‌دار اقتصادی و عمرانی مصوب سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران تاکنون چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969815/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA