ضوابط قانونی مرتبط با شرایط تمدید شناسنامه گارانتی اعلام شد


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگه‌داری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط قانونی مرتبط با شرایط تمدید شناسنامه گارانتی را به اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044467/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF