صنعت لوازم خانگی می‌تواند جهانی شود/ تولیدکنندگان به فراتر از مرزها بیاندیشند


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید کار گسترده‌ای را در حوزه صادرات محصولات لوازم خانگی انجام دهیم، زیرا این صنعت به بلوغ مناسبی در کشور رسیده و اکنون زمان آن است که به فراتر از مرزها بیندیشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975663/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2