صنعت لوازم‌خانگی، حرکت پُر امید به سوی آینده در کشاکش محدودیت‌ها و مشکلات


تهران- ایرنا- از صنعت لوازم‌خانگی به عنوان دومین موتور پیشران صنعت کشور (پس از خودروسازی) یاد می‌شود. این صنعت با گردش مالی سالیانه ۶ میلیارد دلاری، سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057363/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7