صنعت فرش ماشینی؛ از فتح بازارها تا آمارهای نادرست برخی رسانه‌ها


تهران- ایرنا- تلفیق آخرین فناوری روز جهان با هنر و نبوغ ایرانی در سال‌های گذشته توانسته فرش ماشینی را به صنعتی ممتاز، اشتغال‌زا و ارزآور تبدیل کند. این صنعت همچون سایر صنایع از برخی مشکلات رنج می‌برد. در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها با ارائه آمارهای نادرست تصویر ناصحیحی از این صنعت ارائه دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974307/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7