صنایع خوزستان مکلف هستند بخشی از آب و برق مصرفی خود را تولید کنند

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته صنایع استان مکلف شدند در تولید برق فعال تر شده و همچنین از طریق تصفیه پساب های صنعتی و دیگر اقدامات لازم بتوانند بخشی از مصارف خود را تامین کنند و کمتر به آب شرب متکی باشند و ما از یک ماه باقیمانده از تابستان بدون تنش عبور کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با موضوع اتخاذ تمهیدات لازم جهت پایداری شبکه برق استان در ایام پیک مصرف روز یکشنبه به ریاست دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان در محل استانداری برگزار شد.

ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته صنایع استان مکلف شدند در تولید برق فعال تر شده و همچنین از طریق تصفیه پساب های صنعتی و دیگر اقدامات لازم بتوانند بخشی از مصارف خود را تامین کرده و کمتر به آب شرب متکی باشند و ما از یک ماه باقیمانده از تابستان بدون تنش عبور کنیم.

استاندار خوزستان در پایان این نشست اظهار کرد: در این نشست تولید و مصارف آب و برق در دو بخش خانگی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت با این هدف که ما کمترین میزان قطعی و خاموشی را داشته باشیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401053022089/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF