صلاحیت سلاح‌ورزی برای انتخابات اتاق بازرگانی تایید نشده‌ بود


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر گزارشات واصله صلاحیت «حسین سلاح ورزی» به صراحت توسط وزارت اطلاعات برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی رد شده بود و هیچ‌گونه تأییدی مبنی بر امکان حضور وی در انتخابات صادر نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157535/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF