صفار هرندی: گاهی خطای اطلاع‌رسانی به خودزنی منجر می‌شود


تهران- ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مشکلی به نام خطای اطلاع‌رسانی در برخی نهادها و رسانه‌ها یاد کرد و گفت: گاهی با این نوع اطلاع‌رسانی‌ها خودزنی می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965745/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF