صرفه‌جویی ۳۵۰ میلیون دلاری با بومی‌سازی تجهیزات پزشکی


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با بومی‌سازی و تولید داخلی تجهیزات پزشکی ۳۵۰ میلیون دلار کاهش ارزبری خواهیم داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029267/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C