صرفه‌جویی ارزی ۱.۵ میلیارد دلاری حاصل از بومی‌سازی با راهبری ایمیدرو


تهران- ایرنا- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با راهبری شرکت‌های معدن و صنایع معدنی زیرمجموعه و تابعه و در راستای تحقق اهداف ساخت داخل، میزان صرفه جویی ارزی حاصل از بومی سازی در سه سال گذشه را به ۱.۵ میلیارد دلار رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165143/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C