صرفه‌جویی ارزی ۱۷۰ میلیون دلاری در صنعت لوازم خانگی


تهران- ایرنا- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: در طول سه سال گذشته بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ناشی از تعمیق داخلی سازی اجزا و قطعات در صنعت لوازم خانگی حاصل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975641/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C