صدای پای رونق در خطوط تولید مازندران


ساری – ایرنا – «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» شعار رو به تحققی که امسال با هدف بهبود وضعیت صنعت در مازندران و دیگر استان‌های کشور از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شد که این روزها با برگشت ۱۴۰ بنگاه اقتصادی راکد به چرخه کسب و کار صدای پای رونق در خطوط تولید این دیار را شنیدنی‌تر از هرزمان دیگر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959751/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86