صباغیان: ریشه اصلی وضعیت کنونی بازار ارز ضعف در سیستم ساختاری و مدیریتی استیک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: به دلیل ضعف مدیریتی و عملکرد جزیره ای حاکم بر سیستم اداری و سیاسی کشور کسی در خصوص وضعیت به وجود آمده در بازار ارز پاسخگو نیست.

محمدرضا صباغیان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نوسانات بازار ارز و راهکارهای مدیریت آن، بیان کرد: افزایش نرخ ارز می تواند ریشه های متعددی در شرایط کنونی داشته باشد اما مهم‌ترین علت و ریشه وضعیت کنونی بازار ارز به مشکل ساختاری در کشور باز می گردد. ما دستگاه های نظارتی متعددی در سطح کشور داریم. دستگاه های قانون گذار مختلفی نیز داریم. حتی به نوعی در برخی از جاها دولت در دولت داریم. همه این موارد منجر می شود  تصمیماتی که گرفته می شود به نحو مطلوبی اجرایی نشود.

سوء مدیریت سبب شده تا منابع ارزی حاصل از فروش نفت نیز بازار را مهار نکند

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود فروش نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در دولت سیزدهم به بالاترین حد خود رسیده و پول آن نیز به صورت نقدی دریافت شده است اما چرا امروز شاهد وضعیت نابه سامانی در بازار ارز  و سیر صعودی قیمت آن هستیم، اظهار کرد: این ضعف منجر به سوء مدیریت در بخش های مختلفی می شود. این سوء مدیریت و ضعف مدیریتی نیز به عدم مقابله مناسب و لازم با تحریم غرب و سایر چالش های اقتصادی موجود در کشور می شود. از یک طرف شاهد هستیم که به اعتراف مسئولان ما امروز نفت هم می فروشیم و ارز آن نیز وارد کشور می شود اما مشکلی را حل نمی کند.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین در سیستم اداری و سیاسی کشور ما خود به خود به دلیل این عملکرد جزیره ای کسی بابت وضعیت به وجود آمده محاکمه نمی شود. نمی توان در این سیستم کسی را محاکمه کرد. مقصری را نمی توانیم پیدا کنیم. تحریم آمریکا و فشارهای غربی از یک سو و اغتشاشات داخلی نیز از سوی دیگر به وضعیت موجود دامن می زند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100703851/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C