صادرکنندگان آبزیان از مرز چذابه بخوانند

وی خاطرنشان کرد: از صادرکنندگان آبزیان خواسته می‌شود که با توجه به فسادپذیری اینگونه کالاها مطابق مصوبه کمیته هماهنگی مرزی نسبت به ارسال محموله‌های خود جهت صادرات اقدام کنند.

محمد نجفیان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اعمال محدودیت ساعات ارسال محموله‌های صادراتی آبزیان از مرز چذابه، اظهار کرد: براساس درخواست دستگاه‌های امنیتی مستقر در پایانه مرزی شیب عراق و همچنین نیروهای پایانه چذابه، موضوع ضرورت ایجاد محدودیت در ساعات ارسال محموله‌های صادراتی آبزیان از این مرز تجاری در کمیته هماهنگی مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این کمیته براساس بررسی‌های انجام شده محدودیت‌هایی را برای صادرات آبزیان از مرز چذابه اعمال کرده است.

ایسنا/خوزستان دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز از اعمال محدودیت در ساعات ارسال محموله‌های صادراتی آبزیان از مرز چذابه خبر داد.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد: بر همین اساس به دلیل نبود زیرساخت‌ها برای انجام ارزیابی‌های لازم، از جمله عدم روشنایی و سکوی اختصاصی تخلیه و بارگیری و سالن بهداشتی سمت طرف عراقی، ارسال صادرات آبزیان تا پیش از ساعت 16 برای هر روز کاری امکان پذیر خواهد بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102718188/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF

نجفیان تصریح کرد: تا اطلاع ثانوی، پذیرش محموله آبزیان در پایانه‌های مرزی چذابه و شیب (سمت طرف عراقی) پس از ساعت 16 انجام نمی‌شود و صادرکنندگان باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.