صادرات ۲ میلیارد دلاری در حوزه صنعت دارو قابل تحقق است

وزیر صمت ادامه داد: صادرات محصولات خام و نیمه خام گرچه ارزآوری به دنبال دارد، اما برای کشور قدرت آفرین نیست و حوزه تجهیزات پزشکی و دارو می تواند برای کشور قدرت آفرین باشد و این مهم به ویژه در حوزه داروهای زیست فناوری و تجهیزات پزشکی قابل دستیابی است و ارتقای جدی در این حوزه دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908221/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

فاطمی امین خاطرنشان کرد: ارتقای صادراتی ۲ آورده برای کشور به دنبال خواهد داشت که نخستین آن، ارتقای تراز ارزی است.

وی تاکید کرد: علاوه بر تلاش برای توسعه این صنعت باید یک کار جدی در موضوع تجارت خارجی این حوزه آغاز کنیم.

وی یادآور شد: اتفاق بسیار خوب در کشور کاهش شکاف صادرات غیرنفتی و واردات است؛ به طوری که سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار واردات انجام و در مقابل صادرات غیرنفتی ۴۸.۵ میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، “سید رضا فاطمی امین” امروز در جریان افتتاح هفتمین نمایشگاه “ایران فارما” در محل مصلای امام خمینی تهران اظهار کرد: ایران از نظر سلامت در جنبه‌های مختلف آن از جمله تجهیزات پزشکی، خدمات سلامت، درمان و دارو دارای اعتبار بین‌المللی است و قابل توجه دیگر کشورها قرار گرفته است و باید بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.